Peter Wanner

Kalenderbilder 2013

Januar

Oberstdorf

Oberstdorf; Januar 2012
Foto: Laura Wanner

Februar

Schwarzwald, Ostweg

Schwarzwald, Ostweg bei Pfalzgrafenweiler; April 2012
Foto: Peter Wanner

März

New York, Central Park

Bargerveen, Niederlande; Oktober 2012
Foto: Peter Wanner

April

St. Wendelin, Neuhausen, Schwarzwald

St. Wendelin, Neuhausen, Schwarzwald; April 2012
Foto: Peter Wanner

Mai

Gaschurn, Österreich

Versettla, Gaschurn, Österreich; 
August 2012
Foto: Peter Wanner

Juni

Wartberg, Heilbronn

Wartberg, Heilbronn; Juni 2012
Foto: Peter Wanner

Juli

St. Antonier-Joch, Gargellen, Österreich

St. Antonier-Joch, Gargellen, Österreich; August 2012
Foto: Peter Wanner

August

Gafier-Joch, Gargellen, Österreich

Gafierjoch, Gargellen, Österreich; 
August 2012
Foto: Peter Wanner

September

Madrisa-Spitze, Gargellen, Österreich

Madrisa, Gargellen, Österreich; 
August 2012
Foto: Peter Wanner

Oktober

Löwenstein

Löwenstein; September 2012
Foto: Peter Wanner

November

Scheidseen, Versettla, Österreich

Scheidseen, Versettla, Österreich; 
August 2012
Foto: Peter Wanner

Dezember

Barcelona

Barcelona; Juli 2012
Foto: Laura Wanner

Impressum Datenschutz

(c) 2012 Peter Wanner M.A.